شامپو روزانه (حاوی پروتئین هیدرولیز شده گندم،ویتامین B5 و E)